ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นลงทุนด้วยการเทรดทองคำ คุณจำเป็นต้องรู้และทราบอย่างแน่ชัดก่อนว่า ราคาทองคำ ในตลาดโลก มีปัจจัยใดบ้างที่เป็นตัวกำหนดราคาขึ้น ๆ ลง ๆ เพราะเมื่อเรารู้ว่าปัจจัยนี้จะส่งผลให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้นหรือลดลง ก็ช่วยให้การคาดการณ์ในการ เทรดทองคำ ของคุณเป็นไปในทิศทางที่คุณคาดไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะมีอะไรบ้างนั้น เราไปดูพร้อม ๆ กันเลย 

1. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ 

นับว่าเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อทองคำในตลาดโลกเลยก็ว่าได้ หากเมื่อไหร่ที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ธนาคารกลางของหลาย ๆ ประเทศก็จะพากันไปลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการถือเงินดอลลาร์ไว้อย่างเดียว และเมื่อมีความต้องการทองคำในตลาดโลกมาก จึงทำให้ราคาทองคำเพิ่มสูงขึ้น 

2. อัตราเงินเฟ้อ 

อัตราเงินเฟ้อ เป็นสิ่งที่หลาย ๆ กังวลอยู่แล้ว โดยเฉพาะคนทั่ว ๆ ไปที่ไม่ได้เป็นนักลงทุน ซึ่งเมื่อไหร่ที่พวกเขากังวลว่าเงินเก็บของพวกเขาจะไม่สามารถเอาชนะอัตราเงินเฟ้อได้ พวกเขาก็จะหันมาลงทุนซื้อทองคำเก็บไว้ เพื่อหวังจะเอาชนะอัตราเงินเฟ้อที่พวกเขากังวลได้ 

3. ความเสี่ยงด้านการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

ราคาทองคำมักจะขึ้น ๆ ลง ๆ เมื่อเกิดความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างประเทศใดประเทศหนึ่ง ยกตัวอย่าง Trade war ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนทีเกิดขึ้นในขณะนี้ โดยเดิมทีแค่เพียงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็มีผลต่อราคาทองคำอยู่แล้ว ยิ่งมีวิกฤติทางการเมืองและเศรษฐกิจการกีดกันทางการค้าเกิดขึ้นมาอีก ยิ่งทำให้ราคาทองคำในช่วงนี้แปรปรวนเป็นอย่างมาก 

4. อุปสงค์และอุปทานในตลาดทองคำ 

อุปทานในตลาดทองคำ หมายรวมถึงกระบวนการผลิต เหมืองแร่ทองคำ และการหมุนเวียนทองคำในตลาดทั้งหมด ส่วนอุปสงค์ได้แก่ ความต้องการทองคำในภาคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคเครื่องประดับ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และภาคการลงทุน ซึ่งหากทั้งอุปสงค์มีมาก แต่อุปทานมีน้อยก็อาจทำให้ราคาทองคำสูงขึ้น และหากอุปทานมีมากและอุปสงค์มีน้อยก็อาจทำให้ราคาทองคำลดลงได้เช่นกัน 

5.  ความไม่แน่นอนของตลาดหุ้น 

โดยเฉพาะตลาดหุ้นใหญ่ ๆ ระดับโลก เพราะเมื่อนักลงทุนไม่ไว้ใจตลาดหุ้นเมื่อไหร่ พวกเขาก็จะหันมาลงทุนในทองคำ จึงอาจทำให้ราคาทองคำสูงขึ้นได้  เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนนั่นเอง 

ปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลัก ๆ ที่กำหนดราคาทองคำในตลาดโลกเลยก็ว่าได้ ซึ่งหากเราติดตามความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด จะช่วยทำให้การ เทรดทองคำ ของคุณมีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสการทำกำไรได้อย่างไม่ขาดทุน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here